ما در ره دوست نقص پیمان نکنیم / گر جان طلبد دریغ از جان نکنیم


دنیا اگر از زیبا رویان لبریز شود / ما پشت به دوستان قدیمی نکنیم*  * * * * * * * * * * * * * * * *در دلم حس غریبی ست که یک مرغ مهاجر دارد


و چه اندوه عجیبی ست که در خلوت دل


یاد یک دوست نباشد که تو را غرق تماشا سازد .*  * * * * * * * * * * * * * * * *از همان روز که مسکین سرای تو شدم/به تو سوگند که نمک گیر عطای تو شدم


گر کسی سلطنتی یافت به خود مینازد/من کنم ناز به عالم که رفیق تو شدم

*  * * * * * * * * * * * * * * * *

ای کاش قانون همه دوستی ها این بود،یا رفاقت تعطیل یاجدایی هرگز….

*  * * * * * * * * * * * * * * * *

آیا وکیلم شما را به دوستی خود با مهریه یک دنیا ارادت ومحبت یک عالم صداقت و صمیمیت و هزاران کلمه ی دوستت دارم در بیاورم؟

*  * * * * * * * * * * * * * * * *

آخه لجبازی و خودخواهی چه لذتی داره که بخاطرش حتی گاهی عزیزترین ها رو از خودمون می رنجونیم ؟؟
آخه مریضی ؟؟

*  * * * * * * * * * * * * * * * *

دوستان خوب خوشه هاى مرواریدند،، که داشتن آنها شوکت،، صحبت آنها ثروت،، دیدنشان عزت،، وکردنشان سراسر لذت است!!

*  * * * * * * * * * * * * * * * *

با استناد به قانون جرایم رابطه ای
شما طبق مصادیق مجرمانه
به علت دلبری و ایجاد دلتنگی
محکوم به حبس ابد در قلب اینجانب میباشد
دوران محکومیت شما از هم اکنون آغاز میگردد.

*  * * * * * * * * * * * * * * * *

رفیق من صفا داره ؟ نداره
صدا داره ولی ، سیما نداره
فراوان میشود در وصف او گفت
ولی این SMS ها جا نداره … .


*  * * * * * * * * * * * * * * * *


گر محبت ثمرش سوختن وساختن است / یابه میدان محبت سرخود باختن است

 من به میدان رفاقت گذرم ازسرخویش /  تا بدانندکه این حاصل دوست داشتن است

*  * * * * * * * * * * * * * * * *


امشب این زندان عجب حالو هوای دارد،گپ زدن بادرو دیوار چه صفایی دارد،همه رفتن ازاین زندان ولی غصه نرفت،باز این دوست قدیمی چه وفایی دارد!


*  * * * * * * * * * * * * * * * *


درود بر کسانی که از پاکیشان دوستی آغاز میشود از صداقتشان دوستی ادامه میابد و ازوفایشان دوستی پایانی ندارد.

*  * * * * * * * * * * * * * * * *


شمع اگر سوخت و به پروانه وفادار نبود/من برآنم که بسوزم به کنارت ای دوست.


*  * * * * * * * * * * * * * * * *


نمیدانم هم اکنون در کجا مشغول لبخندی!فقط یک آرزو دارم: که در دنیای شیرینت،میان قلب تو با غم نباشدهیچ پیوندی


*  * * * * * * * * * * * * * * * *


الهی روزگارت آفتابی، الهی رنگ قلبت رنگ شادی، الهی در همه دوران عمرت، به هرچه دوست داری، دست یابی. فدای تو


منع: jojosms