نوشتم حرف دل تا تو بخوانی ، که چون دورم ز تو دردم بدانی

به غیر از تو کسی را من ندارم ، تو را تا بی نهایت دوست دارم

* * * * * * * * * * * * * * * * *

یک قلب پاک از تمام مکان ه*ای دیدنی جهان زیباتر است

* * * * * * * * * * * * * * * * *

اگه کسی دوست داره فکر نکن علت اون محبته .... بلکه تو شایسته دوست داشتنی

* * * * * * * * * * * * * * * * *

گر تو را با ما تعلق نیست ما را شوق هست ، ور تو را بی ما صبوری هست ما را تاب نیست

* * * * * * * * * * * * * * * * *

در کاخ مجلل خبر از عشق مجو / که سعادت همه در کلبه درویشان است

* * * * * * * * * * * * * * * * *

آه مکشو اشک مریز ، غصه مخور ، شب در میان است ، خدا مهربان است

* * * * * * * * * * * * * * * * *

نبردی از وفا یک ذره بویی / به هر ساعت شوی مایل به سویی

فقط یه نکته میگویم قبول کن / عزیزم واقعا بی چشمو رویی

خانه ی دل جای بیگانه نیست ، زود بیا تو میخوام درو ببندم

ممکنه ما گلی رو دیر یاد کنیم ، اما محاله عطر خوشش رو از فضای دلمون پاک کنیم

* * * * * * * * * * * * * * * * *

در دفتر زندگیت برای سفید ماندن صفحه ی غصه هات همیشه دعا می کنم

* * * * * * * * * * * * * * * * *

من به خطو خبری از تو قناعت کردم / قاصدک کاش نگویی که خبر یادت نیست

* * * * * * * * * * * * * * * * *

وحشت از عشق که نه ، ترسم از فاصله هاست

وحشت از غصه که نه ، ترسم از خاتمه هاست

ترس بیهوده ندارم ، صحبت از خاطره هاست

صحبت از کشتن ناخواسته عاطفه هاست

کوله باری پر از هیچ ، که بر شانه ماست

گله از دست کسی نیست ، مقصر دل دیوانه ی ماست